Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5261701

whosonline

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คณะกรรมการบริหารการศึกษา

 

  ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วัดป่าธรรมชาติ  รัฐแคลิฟอร์เนีย  สหรัฐอเมริกา

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

คุณมานิสา ปิยสิงห์

เจ้าหน้าที่มูลนิธิ วังไกลกังวล

 

คุณฐิตาพร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม กศน.

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

ผศ. ดร. สุดารัตน์  ชาญเลขา

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คุณวินัญดา วรรณศิลป์

กงสุลประจำนครลอส แองเจลิส

คุณประสานสุข สุขตานนท์

อดีตผู้ชำนาญการพิเศษ

คุณวราภรณ์ เกษมศิลฏ์

นายกสมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคไต้

 

 

คณะกรรมการอำนวยการ

 

พระภาวนาญาณวิเทศ

ประธานกรรมการ

 

พระแสวง โชติปญฺโญ

รองประธานกรรมการ

พระมหาสุชาติ สุภทฺโท

เลขานุการ

 

 

คุณประชา  แซ่หว่อง

กรรมการ

คุณสุภาพ เจียรวนนท์

กรรมการ

 

 

คุณดัชนี พัวร์

กรรมการ

 

คุณรัตนา บุญเรือง

กรรมการ

 

 

คุณวิวัฒน์ เหลืองเรืองทอง

กรรมการ

คุณวิโรจน์ ศิริรณรงค์

กรรมการ

 

คุณสุรัสวดี ทอมป์สัน

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูประจำวิชาภาษาไทย

คุณสุรัสวดี  ทอมป์สัน

ครูประจำห้อง 1/2

คุณลิน  พัทราภาณ์

ครูผู้ช่วยประจำห้อง 2/1

คุณอุษา  พัวพงษ์

ครูประจำห้อง 2/2

 

 

 

 

 

คุณรัตนาภาณ์  แดงประเสริฐ

ครูผู้ช่วยประจำห้อง 3/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูประจำวิชาพระพุทธศาสนา

พระแสวง  เชติปญฺโญ

พระอาจารย์ประจำห้อง 1/1

คุณดัชนี  พัวร์

ครูผู้ช่วยประจำห้อง 1/1

พระมหาสุชาติ สุภทฺโท

พระอาจารย์ประจำห้อง 3/2

คุณเมตตา บัณฑิตพรหมชาติ

ครูประจำห้อง 3/1

 

 

 

 

 

 

ครูประจำวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ไทย

คุณวิโรจน์  ศิริรณรงค์

ครูหัวหน้าวิชาดนตรี-นาฏศิลป์

คุณธารารัตน์  เทอร์เกอร์

ครูผู้ช่วยวิชานาฏศิลป์

คุณภารดี  วรนิติโกศล

ครูผู้ช่วยวิชานาฏศิลป์

คุณจันท์จรัส  พ่วงเชย

ครููผู้ช่วยวิชานาฏศิลป์

คุณปราณี  นิลสมัย

ครููผู้ช่วยวิชานาฏศิลป์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิดีโอ

WatpaLA-Youtube

Copyright ©2554 วัดป่าธรรมชาติ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา