Get Adobe Flash player

วัดป่าธรรมชาติ

WatpaLA-App

WatpaLA-Youtube

พระภิกษุที่อยู่จำพรรษา ปี 2560

ณ วัดป่าธรรมชาติ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

จำนวน 14 รูป

 

 

 

พระราชญาณโกศล

(เหรียญ  ธนลาโภ นามสกุล แสนดัง)

เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ

 

พระครูปลัดอ่อน  มุทุจิตฺโต

นามสกุล  โพธิ์พัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ

พระมหาชลอ ปคุโณ

นามสกุล  สวดประโคน

พระครูภัทรกวีวัฒน์

(คำรณ ภทฺทโก-แย้มเยื้อน)

พระแสวง  โชติปญฺโญ

นามสกุล นามเด

พระมหาสุชาติ  สุภทฺโท
นามสกุล บัวไชยสิทธิ์

พระครูวินัยธรสุรจิตร อติวิจิตฺโต

นามสกุล อินาลา

พระมหาพิชัย ฉายา ฐิตชโย

นามสกุล เครืออินทร์

พระวิทวัส ฉายา วิสุทฺโธ

 นามสกุล พรหมนัส

พระปิยะ   ฉายา ปิยธมฺโม

 นามสกุล สายแก้ว

พระบุญส่ง ฉายา ปภากโร

นามสกุล เจริญสุข

พระกฤติชัย ฉายา สุุปญฺโญ  

นามสกุล เข็มงาม

พระDung ฉายา Sumano  นามสกุล Nguyen

พระธนบูลย์ ฉายา กิตฺติธโร 

นามสกุล บุญราช

 

พระJeffrey  ฉายา เตชปญฺโญ

นามสกุล ศิริมธุรส

พระบวชใหม่ 14 วัน

 

 


 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3160443

มี 100 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันสำคัญที่ควรทราบ