Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5262681

whosonline

มี 162 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

พระธรรมเทศนา

หลวงพ่อเปลี่ยน  ปญฺญาปทีโป

 

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก เชียงใหม่ ชื่อเดิม นายเปลี่ยน วงษาจันทร์ เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2476 (ปีระกา) บ้านโคกคอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร บิดาชื่อ นายกิ่ง วงษาจันทร์ มารดาชื่อ นางอรดี สกุลเดิม จุลราชภักดี มีพี่น้องเป็นชาย 5 คน หญิง 1 คน พระอาจารย์เปลี่ยน เป็นบุตรคนที่ 3 โดยตา คือ ขุนจุนราชภักดี และยายได้ขอไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ จนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เมื่ออายุ 11 ปี มารดาจึงให้มาช่วยทำการค้าช่วยเหลือครอบครัว.....เมื่ออายุ 18 ปี เริ่มสนใจวิชาแพทย์ และได้ฝึกฉีดยารักษาคนไข้กับหมอประจำอำเภอ ซึ่งเป็นญาติกัน ซึ่งเคยคิดจะไปเรียนต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในกรุงเทพฯ แต่มารดาขอให้อยู่ช่วยคุมการค้าต่อไป....

พระอาจารย์เปลี่ยน คิดอยากจะบวชมาตั้งแต่อายุ 12 ปี แต่มาบวชจริง เมื่ออายุ 25 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2502 ณ วัดธาตุมีชัย บ้านโคกคอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมีพระครูอดุลย์สังขกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพิธธรรมสุนทร เป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระอาจารย์สุภาพ ธมฺปญฺโญ เป็นผู้ฝึกหัดขานนาคให้........

ต่อมาสอบนักธรรมตรีได้ในพรรษาที่ 3 หลังออกพรรษาในปีแรก ได้เริ่มออกธุดงค์ ไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อแสวงหาโมกขธรรม และได้พบกับพระอาจารย์ที่ได้ยินกิติศัพท์ ทั้งภาคอีสาน ภาคใต้ และ ภาคเหนือ แต่ที่พระอาจารย์เปลี่ยนอยู่ฝึกปฏิบัติธรรมด้วยนานๆและรับใช้ใกล้ชิดสนิทสนม คือ หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ หลวงปู่เทศก์ เทสฺรงฺสี หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม และหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ......

ส่วนรูปอื่นๆ ก็เช่น พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ครูบาอินทจักรรักษา อินฺทจกฺโก หลวงปู่สาม อกิญฺจโน พระอาจารย์วัน อุตฺตโม หลวงปู่แว่น ธนปาโล หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต ฯลฯ ซึ่งก็ต่างมีเมตตาเทศน์อบรม ทำให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นเป็นลำดับ......

ปัจจุบัน พระอาจารย์เปลี่ยน ได้มาอยู่จำพรรษาพร้อมกับหมู่คณะที่บ้านปง หรือวัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.09-8164343


วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

พระธรรมเทศนาชุดที่ 1

เรื่องที่ เรื่อง คลิกฟัง
1 จิตไม่สงบมีความทุกข์ จิตสงบจึงมีความสุข
2  การพิจารณาให้เข้าใจโลกตามความเป็นจริง
3 ปลุกตนเองให้ตื่นอยู่เพื่อทำความเพียรให้พ้นทุกข์
4 ศีลเป็นพื้นฐานในการพ้นทุกข์ เนื่องในวันมาฆบูชา
5 มรณานุสสติกัมมัฏฐาน ระลึกถึงความตาย
6 การทำความเพียรเพื่อดับไฟกิเลส
7 การหาอุบายละกิเลสออกจากใจ
8 สมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์
9 การฝึกตนให้เป็นคนดีและตอบปัญหาต่อ
10 การทำคุณงามความดีให้เป็นที่พึ่งของตน
11 การพิจารณาให้รู้แจ้งในทุกข์เพื่อการปล่อยวาง
12 การทำทาน รักษาศีล ภาวนา คือความดีแต่ละระดับ
13 การหาวิธีแก้ไขพัฒนาจิตใจของตนเอง

พระธรรมเทศนาชุดที่ 2

เรื่องที่ เรื่อง คลิกฟัง
1 การพิจารณากิเลสที่เกิดกับจิตใจเพื่อละจิตใจให้บริสุทธิ์
2  การพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิต
3 การปฏิบัติเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์
4 บุญกุศลเป็นที่พึ่งของสัตว์ไปในโลกหน้า
5 การทำความเพียรสร้างสติปัญญาละความหลงในใจ
6 ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
7 อบรมพระเณรในวันเข้าพรรษา
8 การพิจารณาดูมายาของกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตใจ
9 ตาและรูปเป็นของร้อน
10 การฝึกหัดอบรมตนไม่ให้เป็นคนประมาท
11 การฝึกสติสัมปชัญญะ
12 สมฺมาวายาโม ความเพียรชอบ
13 ประโยชน์ปัจจุบัน เบื้องหน้า สูงสุดคือพระนิพพาน

 

 

 

 

วิดีโอ

WatpaLA-Youtube

Copyright ©2554 วัดป่าธรรมชาติ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา