Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5262634

whosonline

มี 105 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

ประกาศ

กฎระเบียบ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ไตรรัตนอุทยาน วัดป่าธรรมชาติ  

เมือง Anza California

*****

 

            เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีระเบียบและมีประสิทธิ์ภาพ สำหรับผู้ที่ตั้งใจเข้ามาปฏิบัติธรรม จึงได้วางกฎระเบียบข้อปฏิบัติดังนี้

         1. การเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติธรรม

             1.1. ต้องแจ้งความประสงค์ทุกครั้ง ก่อนวันไปปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ๕ วัน

             1.2 ถ้ามียานพาหนะไปเองจะเป็นการสะดวก หรือถ้าไม่มีจะไปกับเพื่อนช่วยออกค่าน้ำมันรถกันจะเป็นสิ่งที่ดี หรือถ้าไม่มี จริง ๆ ทางศูนย์ ฯ จะอนุเคราะห์ให้ตามความเหมาะสม

             1.3 ของที่จะนำไปด้วย เฉพาะของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ส่วนอย่างอื่น เช่น อาหาร ที่นอน  เป็นต้น ทางศูนย์ ฯ จัดเตรียมให้แล้ว

             1.4 ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมให้ครบตามกำหนดการของแต่ละครั้ง

             1.5 บำรุงค่าน้ำ-ไฟ-อาหาร-น้ำปานะ ตามศรัทธา

             1.6 ต้องไปถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมก่อนประกอบพิธีบวชตามกำหนดการของแต่ละครั้ง นอกจากมีเหตุจำเป็น

             1.7 ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมศูนย์ ฯ ช่วงเวลาปฏิบัติธรรม

       2. ขณะที่อยู่ปฏิบัติธรรม

           2.1  ผู้บวชทุกคนต้องนุ่งชุดขาวเท่านั้น  สำหรับสุภาพสัตรีต้องนุ่งผ้าถุง   นอกจากได้รับการยกเว้นเป็นรายบุคคล

           2.2 หลังจากบวชแล้วต้องปิดเครื่องโทรศัพท์และปิดวาจา (ห้ามพูด)  จนถึงวันลาสิกขา นอกจากมีการตกลงให้มีการยกเว้นในกรณีที่จำเป็น

           2.3 ต้องตั้งใจรักษาศีลที่สมาทานแล้ว และปฏิบัติตามตารางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

           2.4 เพื่อความสวยงามของผู้มีศีล เวลาทานอาหารทุกชนิดหรือเครื่องดื่มทุกอย่างต้องนั่งลงให้เรียบร้อย

           2.5 ต้องช่วยกันทำความสะอาดขณะที่อยู่ปฏิบัติธรรม

           2.6 การใช้สอยของสงฆ์ทุกชนิด  ควรใช้อย่างระมัดระวัง  ต้องรักษาให้ดี เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องนำไปเก็บไว้ที่เดิมทุกครั้ง

           2.7 เวลารับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า ต้องทานหรือดื่ม ตามเวลาที่กำหนดให้เท่านั้น

 

ประกาศ  ณ  วันที่  29 มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๔

 

 

(พระภาวนาญาณวิเทศ)

หัวหน้าศูนย์ ปฏิบัติธรรม ไตรรัตนอุทยาน วัดธรรมชาติ

 

 

วิดีโอ

WatpaLA-Youtube

Copyright ©2554 วัดป่าธรรมชาติ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา