Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3285438

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

ที่มา:  เวปไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

๑.แบบขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ พธต.01

๒.แบบขอพระภิกษุมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ พธต.02

๓.แบบขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางพระธรรมทูต พธต.03

๔.ทะเบียนประวัติพระธรรมทูตต่างประเทศ พธต.04

๕.แบบรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ พธต05

 

 

 

ท่านสามารถคลิ้กลิ้งข้างล่างนี้ได้ เพื่อกรอกเอกสารข้อมูลแล้ว Print ได้เลย

ถ้าคอมท่านไม่สามารถ พิมพ์ได้ (ไม่มีฟ้อนไทย) ให้กด ดาวโหลด ฟ้อนไทย

 

๑. คลิ้กดาวโหลด แบบขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ พธต.01

๒. คลิ้กดาวโหลด  แบบขอพระภิกษุมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ พธต.02

๓. คลิ้กดาวโหลด  แบบขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางพระธรรมทูต พธต.03

๔. คลิ้กดาวโหลด ทะเบียนประวัติพระธรรมทูตต่างประเทศ พธต.04

๕. คลิ้กดาวโหลด แบบรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ พธต05

  คลิ้กดาวโหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ ของคณะธรรมยุตในอเมริกา จาก dhammayut.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}

 

WatpaLA-Youtube