Get Adobe Flash player

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3285441

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระเวสสันดรชาดก

วัดป่าธรรมชาติ

จัดเทศน์มหาชาติเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตลอดพรรษากาล

กัณฑ์ที่ 1 ทศพร

องค์แสดง พระภาวนาญาณวิเทศ

วันอาทิตย์ที  2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ยอดบูชากัณฑ์เทศน์ $ 1,200.00

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ภาพยนต์

เรื่อง... พระเวสสันดรชาดก

   มูลเหตุเรื่อง    พระเวสสันดรชาดก
   กัณฑ์ที่  1      ทศพร
   กัณฑ์ที่  2     หิมพาน ชุดที่ 1
                     หิมพาน ชุดที่ 2
                     หิมพาน ชุดที่ 3
                     หิมพาน ชุดที่ 4
                     หิมพาน ชุดที่ 5
                     หิมพาน ชุดที่ 6
                     หิมพาน ชุดที่ 7
   กัณฑ์ที่  3     ทาน
   กัณฑ์ที่  4    วนประเวศ ชุดที่ 1
                    วนประเวศ ชุดที่ 2  
   กัณฑ์ที่  5    ชูชก ชุดที่ 1
                    ชูชก ชุดที่ 2  
   กัณฑ์ที่  6   จุลพน
   กัณฑ์ที่  7   มหาพน
   กัณฑ์ที่  8   กุมาร
   กัณฑ์ที่  9   มัทรี
   กัณฑ์ที่ 10  สักบรรพ
   กัณฑ์ที่ 11  มหาราช
   กัณฑ์ที่ 12  ฉกษัตริย์
   กัณฑ์ที่ 13  นคร
   

 

 

ภาพเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์

               กัณฑ์ที่ ๑

               กัณฑ์ที่ ๒

               กัณฑ์ที่ ๓

              กัณฑ์ที่ ๔

             กัณฑ์ที่ ๕

             กัณฑ์ที่ ๖

              กัณฑ์ที่ ๗

               กัณฑ์ที่ ๘

               กัณฑ์ที่ ๙

              กัณฑ์ที่ ๑๐

              กัณฑ์ที่ ๑๑

              กัณฑ์ที่ ๑๒

               กัณฑ์ที่ ๑๓

WatpaLA-Youtube