E-Books

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5448176

whosonline

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประวัติพระประธาน

พระมหามุนีติโลกนาถ

ประดิษฐานภายในอุโบสถ วัดป่าธรรมชาติ
   
   

 

        จุดเริ่มต้นการสร้างองค์พระ จนถึงได้นำมาประดิษฐานภายในอุโบสถ องค์พระประธาน ได้เริ่มต้นตั้งแต่งานวางศิลาฤกษ์พระราชทาน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2541 โดยทางวัดได้นำแผ่นทองมาให้พุทธศาสนิกชน บูชา เขียนชื่อ วัน เดือน ปี เกิด ลงบนแผ่นทอง พร้อมกับได้ขอความเมตตาจากพระเถระทั้งในกรุงเทพฯ และเกจิอาจารย์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 50 รูป เช่น หลวงปู่ท่อนและ หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เป็นต้น ได้แผ่เมตตาลงในแผ่นทอง เพื่อนำมาหล่อเป็นองค์พระประธานดังกล่าว ต่อมาเมื่อเดือน มีนาคม 2543 พระครูปลัดสุวัฒนคุณ (เหรียญ ธนลาโภ) เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ ได้เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อเตรียมการจัดหากองทุน พร้อมกับได้ตกลงให้บริษัทโรงหล่อจิตปฏิมา เป็นผู้รับดำเนินการ ซึ่งทางโรงหล่อได้เริ่มลงมือปั้นรูปหุ่นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2543 เวลา 09.09 น. และได้ประกอบพิธีเททอง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2543 ณ บริเวณพุทธมณฑล อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐมโดย สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นประธานเททอง และ พล.อ.อ ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานดำเนินงาน หลังจากประกอบพิธีเททองแล้ว ทางโรงหล่อได้ดำเนินการจนเสร็จพร้อมกับลงรักปิดทอง และได้จัดส่งมายังประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2543 ได้นำเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถ วัดป่าธรรมชาติ วันที่ 14 มกราคม 2544 และได้ประกอบพิธีสวดฉลองในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และประกอบพิธีพุทธาภิเษกพร้อมงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ระหว่างวันที่ 9-17 มิถุนายน 2544

ควความหมายและวัตถุประสงค์
        องค์ประธานมีพระนามว่า พระมหามุนีติโลกนาถ แปลว่า พระมหามนีผู้เป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม ปางปฐมเทศนา ขนาดหน้าตัก

80 นิ้ว สร้าง ขึ้นเพื่อ นำมาประดิษฐาน ณ อุโบสถ วัดป่าธรรมชาติ แอล เอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะองค์พระ

แบ่งเป็น 3 ส่วน

       1. องค์พระ ซึ่งเป็นลักษณะที่ผู้สร้างได้นำเอาลักษณะปางปฐมเทศนาแต่ละยุคมาผสมกัน แต่ส่วนมากจะเน้นลักษณะของอินเดีย เช่น ส่วนพระพักตร์และท่าประทับนั่งขัดสมาธิเพชร เป็นต้น
        2. พระธรรมจักร ซึ่งอยู่ด้านหลังส่วนบนขององค์พระ เป็นลักษณะความหมายของพระธรรมเทศนาที่พระองค์ แสดงกัณฑ์แรก แก่พระปัญจวัคคีย์ ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหมายถึง

ทรงหมุนล้อคือพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วให้เป็นไป ส่วนภายในวงล้อ   8 ซี่หมายถึงมรรค มีองค์ 8 มี สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น
       3. ฐานขององค์พระ เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมไทย ส่วนล่างของฐานเป็นที่ตั้งพระปัญจวัคคีย์ คือ พระสาวก 5 องค์ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนากัณฑ์แรก ได้แก่ อัญญาโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ     มหานามะ อัสสชิ ถวัตถุประสงค์ที่เลือกสร้างพระประธาน ปางปฐมเทศนา นอกจากเพื่อนำมาประดิษฐานในอุโบสถ ให้พุทธศาสนิกได้กราบไหว้แล้ว เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ มาประดิษฐาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นปางที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระธรรมเป็นครั้งแรก ส่วนหน้าตัก 80 นิ้ว หมายถึงพระชนมายุของพระพุทธเจ้า 80 ปี

  

      

วิดีโอ

WatpaLA-Youtube

Copyright ©2554 วัดป่าธรรมชาติ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา