E-Books

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5466829

whosonline

มี 118 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระภิกษุที่อยู่ประจำปัจจุบัน ปี 2562

ณ วัดป่าธรรมชาติ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

จำนวน 12 รูป

 

 

 

 

พระราชญาณโกศล

(เหรียญ  ธนลาโภ นามสกุล แสนดัง)

เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ

 

พระครูปลัดอ่อน  มุทุจิตฺโต

นามสกุล  โพธิ์พัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ

พระอ่อนสา ปฺญญาสาโร

นามสกุล หนูเตี้ย

 

พระมหาชลอ ปคุโณ

นามสกุล  สวดประโคน

พระครูพิศาลคุณากร

พระครูภัทรกวีวัฒน์

(คำรณ ภทฺทโก-แย้มเยื้อน)

พระครูวินัยธร

ชัยณรงค์ อินฺทวีโร

พระครูปลัด วิทวัส 

ฉายา วิสุทฺโธ

 นามสกุล พรหมนัส

พระมหาวีรพนธ์ อภิสาโร

พระปิยะ   ฉายา ปิยธมฺโม

 นามสกุล สายแก้ว

พระบุญส่ง ฉายา ปภากโร

นามสกุล เจริญสุข

พระกฤติชัย ฉายา สุุปญฺโญ  

นามสกุล เข็มงาม

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

วิดีโอ

WatpaLA-Youtube

Copyright ©2554 วัดป่าธรรมชาติ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา